Algemene Voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van deze Website zijn algemene voorwaarden van toepassing. Lees onze algemene voorwaarden aandachtig voordat u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er יי of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af. Dit of enig toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Om gebruik te maken van deze Website en de daarin aangebrachte toepassingen is registratie vereist, waarbij de Gebruiker een persoonlijk wachtwoord gebruikt.

Algemene Voorwaarden klik hier